W roku szkolnym 2014/2015 Biuro GIODO kolejny raz ogłosiło Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Nasze Gimnazjum w tym roku przystąpiło do Programu.

Cele Programu są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto Program ten wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Zgodnie z Regulaminem każda szkoła ma obowiązek zrealizować lekcje na temat ochrony danych osobowych, przyłączyć się do obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych na przełomie stycznia i lutego, jak również przesłać do Biura GIODO raport ewaluacyjny z podjętych działań w ramach Programu.

Dodatkowe informacje