Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2015/2016 

Data spotkania

Tematyka

 

15.09.2015 godz. 16.00

Przedstawienie planu pracy na rok szkolny 2015/16

Wybór Rady Rodziców

 

4.11.2015

Partnerskie spotkania z rodzicami

Od godz. 14.15

 

18.12.2015

Partnerskie spotkania z rodzicami

 

28.01.2016

 

 

Partnerskie spotkania z rodzicami

 

31.03.2016

Partnerskie spotkanie z rodzicami

 

 

25.05.2016

Partnerskie spotkania z rodzicami

 

25.05.2016

Szkolne obchody Dnia Matki godz. 14.15

 

* Wychowawcy w miarę potrzeb organizują dodatkowe partnerskie spotkania z rodzicami.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje