Rada Pedagogiczna

Gimnazjum z Odziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej

 

Dyrektor - Jadwiga Milewska

Alicja Białecka - nauczyciel rewalidacji

Anna Brodalka – biblioteka szkolna

Agnieszka Bronikowska - wychowanie fizyczne

Joanna Dutkiewicz - język niemiecki, logopeda

Rafał Dutkiewicz - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Izabela Gorzycka - matematyka

Marzena Górnicka - nauczyciel nauczania indywidualnego

Kinga Grzesińska – psycholog szkolny

Izabela Jeznach - język polski, historia , biblioteka multimedialna

Małgorzata Jóźwiak - biologia, fizyka

Małgorzata Kacperska - historia, wiedza o społeczeństwie

Anna Kozak - nauczyciel wspomagający

Piotr Kozicki - wychowanie fizyczne

Marzanna Krzemińska - język polski, historia

Beata Marczak - informatyka, wdż, nauczyciel rewalidacji

Ewa Nowak - pedagog szkolny

Małgorzata Pikalska - język angielski

Marzena Rożniak - język polski

Małgorzata Różańska - język polski, nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel rewalidacji

Anna Solka - matematyka

Elżbieta Stanisławska - wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne

Aleksandra Szczepaniak - język angielski

Monika Szumlicka - język niemiecki

Teresa Edyta Utkowska - religia, nauczyciel rewalidacji

Edyta Wernikiewicz - język angielski

Ryszard Witkowski - geografia, fizyka

Agnieszka Wiśniewska - matematyka, chemia, biologia, nauczyciel rewalidacji

Joanna Zielińska - matematyka, chemia

Dodatkowe informacje