• bezpieczne zakupy,
• korzystanie z bankowości elektronicznej,
• cyberprzemoc i reakcja w sytuacji zagrożenia.

Dodatkowe informacje