Zajęcia profilaktyczne z bezpieczeństwa w ruchu drogowym "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"


„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi włączyło się w organizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 10 listopada przeprowadził spotkanie w ramach w/w kampanii w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi.  Dyrektor Gimnazjum w Małej Wsi Jadwiga Milewska powitała przybyłych gości: Starostę Płockiego Mariusza Bieńka, Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasza Kominka, Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego, Sekretarza Gminy Mała Wieś Jadwigę Nowatkiewicz oraz Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Płocku Roberta Kopra i zastępcę Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku Agnieszkę Bednarską.

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku wraz  z  funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz strażakami z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w trzech przygotowanych panelach promowali bezpieczeństwo.

 Akcja miała na celu uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ale najbardziej pieszym i rowerzystom, o których  często mówi się, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, jak ważnym jest posiadanie elementów odblaskowych, a co za tym idzie, bycie widocznym na drodze, szczególnie po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Podczas spotkania z młodzieżą funkcjonariusze policji, przedstawiając film „tak chcę być bezpieczny…”, omawiali rodzaje zagrożeń, na jakie jest narażony młody człowiek w codziennym życiu i jak się przed nimi chronić. Młodzież poznawała także  zasady udzielania pierwszej pomocy pod  bacznym okiem strażaków. Uczniowie mieli także okazję sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze, pokonując przygotowany przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku tor rowerowy, a także ocenić swoje możliwości jazdy na motorze na specjalnym symulatorze.

W ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” młodzież  otrzymała także elementy odblaskowe.

 

 

 

Dodatkowe informacje