„Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”


• bezpieczne zakupy,
• korzystanie z bankowości elektronicznej,
• cyberprzemoc i reakcja w sytuacji zagrożenia.

Dodatkowe informacje