Patronka szkoły - Anna Nakwaska

Herbem Prus pieczętowało się wiele rodzin szlacheckich, szczególnie wywodzących się z terenów Mazowsza. Biorąc pod uwagę fakt, że pojawia się on na początku XIV wieku i z uwagi na samą nazwę można śmiało wyciągnąć wniosek o jego pruskim pochodzeniu. Faktem jest, że pod koniec XIII w. wielu Prusów uciekało przed krzyżackimi prześladowaniami osiedlając się w Polsce lub na Litwie ulegając tu asymilacji. Herb Prus występował w trzech odmianach : Prus I (zwany inaczej Półtorakrzyża, Turzyna, Wiskawa, Wiszczała), Prus II (Wilcze Kosy, Wilcza Kosa, Słubica) i Prus III (Nagody). Rodzina Nakwaskich z Nakwasina w Ziemi Wyszogrodzkiej pieczetoweała się herbem Prus II – na czerwonej tarczy biały półtorakrzyż i białe, splecione kosy (wilcze kły). Jak głosi legenda herbowa …Ziemia Wyszogrodzka od dawna była częścią Mazowsza rządzonego przez Pistów aż do początków XVI w., kiedy to po śmierci ostatniego księcia płockiego (Piasta) zostało włączone do Korony. Wincenty Hipolit Gawarecki - w wydanych w 1824 r. „Pismach historycznych” – tak umiejscawia Ziemię Wyszogrodzką – „Ziemia Wyszogrodzka na wschód graniczyła z Ziemią Zakroczymską, na zachód z województwem Płockim, od południa Wisła była jej granicą, a na północ powiat Płoński. Długość jej biorąc od wschodu ku zachodowi, t.j. od wsi ostatniej parafii Czerwińskiej (od Zarębia Szlacheckiego do Bodzanowa) wynosi mil 3 i pół, szerokość zaś od południa ku północy, t.j. od Wyszogrodu do wsi Wronina mil 3. Położenie tej ziemi jest w samych równinach gruntu urodzajnego, najszczególniej do siewu pszenicy i jęczmienia zdatnego, w ogólności uważając, ziemi tej na żyznych pastwiskach nie zbywa, przez co właściciele dóbr ziemskich liczne trzody inwentarza rogatego wychowywać są w stanie, wreszcie korzystne położenie ziemi tej nad Wisłą ułatwia znacznie handel zbożowy…”

 

Dodatkowe informacje