Patronka szkoły - Anna Nakwaska - Strona 3

 

Dość znaczące było również stanowisko sędziego ziemskiego. Przewodniczył on sądowi ziemskiemu istniejącemu w każdej ziemi i powiecie. Za swą pracę pobierał wynagrodzenie od stron (wczesniej ustalone). Obok sędziego zasiadali w nim podsędek ziemski i pisarz ziemski. Podsędek i pisarz byli wynagradzanie przez strony na podstawie umowy.

 

Gdy szlachta ruszała na wojnę, wtedy do pełnienia swoich obowiązków przystępował wojski. Troszczył się o spokój i bezpieczeństwo na podległym mu terenie. W późniejszym okresie stracili wojscy swe znaczenie na rzecz starostów.

 

Pośród urzędników ziemskich widzimy również łowczych – tytuł ten już w XV w. stracił swoje znaczenie. Był to tytuł honorowy, bez żadnych obowiązków (tzw. godność tytularna).

 

Tytułem honorowym był również urząd cześnika wywodzący się od zarządzającego piwnicami panującego władcy.

 

Również stolnik, w dawnej Polsce urzędnik nadworny opiekujący się stołem panującego, w XIV–XVI w. przekształcił się w honorowy urząd ziemski.

 

W roku 1648 elekcję Jana Kazimierza podpisują Feliks Nakwaski - wojski wyszogrodzki i Jan Nakwaski - łowczy wyszogrodzki.

 

 

 

Więcej wiemy o Nakwaskich poczynając od II połowy XVIII w., kiedy rodzina przeżywa swoją świetność. Doskonale zarządzał majątkiem rodzinnym Klemens Nakwaski właściciel majątków Nakwasin, Maławieś, Gałki, Liwin, Wilkanowo, a od 1763 r. również Kępa Polska. Klemens zajmował zaszczytne i przynoszące zyski urzędy pisarza ziemskiego i grodzkiego wyszogrodzkiego, był również posłem na Sejm Rzeczypospolitej, gdzie „w jednej ławie zasiadał ze Stanisławem Poniatowskim (przyszłym królem)”, ufundował kościół w Kępie Polskiej (1785r. lub 1783r.) i figurę Świętego Jana Nepomucena w Małejwsi (1799r.).

 

Spadkobiercą dóbr w Kępie Polskiej był syn Klemensa Jan Paweł – stolnik, a później cześnik wyszogrodzki, powiększył stan posiadania kupując majątek Cieśle (sąsiadujący z Kępą), gdzie być może już za jego życia rozpoczęto budowę pięknego dworku w stylu szwajcarskim (dzisiaj znajduje się tam szkoła podstawowa).

 

Drugi z synów Klemensa Nakwaskiego i Zuzanny z Gembartów (być może ona wniosła jako wiano do rodziny Nakwaskich majątek Lesino koło Wołomina) Cyprian był absolwentem Szkoły Rycerskiej, starostą wyszogrodzki i szambelanem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (zmarł w 1822r.). Być może jego synem był Kajetan Nakwaski - którego wymienia w cytowanej wyżej pracy W.H. Gawarecki – pan na Święcicach, Rakowie i Archutówku?

 

Niewiele wiemy o Łukaszu i Ignacym – synach Klemensa Nakwaskiego. Pierwszy z nich – jak pisze prof. Jerzy Łempicki w „Herbarzu mazowieckim” – w 1828r. legował w testamencie pewne sumy na utrzymanie księdza w kościele w Kępie Polskiej, drugi był właścicielem majątku Gałki i zmarł bezpotomnie ok. 1806r.

 

Córka Klemensa, Barbara wyszła za Hipolita Mikorskiego (ze Słubic, tych nad Wisłą) i zamieszkała w podarowanym jej przez rodziców Wilanowie (chociaż W.H. Gawarecki podaje ,że w 1826r. Wilkanowo należało do Franciszka Salezego).

 

Dodatkowe informacje