Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

30 stycznia 2018r. odbyło się szkolenie, przeprowadzone przez przedstawiciela policji z Płocka Krzysztofa Rogowskiego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy na przykładzie walizki edukacyjnej, która zawierała substancje przypominające narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania. Zawiera również substancje, które do złudzenia przypominają różnego rodzaju środki odurzające. Każdy specyfik opatrzony był szczegółowym opisem wyglądu, ceną, a także nazwami używanymi w młodzieżowym slangu. Szkolenie miało za zadanie wyostrzyć czujność pedagogów na zagrożenia czyhające na młodzież.

Dodatkowe informacje