• Drukuj

15.09.2015

godz. 14.30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Przedstawienie planu nadzoru dyrektora szkoły

Omówienie sprawdzianów „na wejście”

3.11.2015

godz. 15.00

Analiza wyników nauczania

Szkolenie Rady Pedagogicznej

 

17.12.2015

godz. 15.00

Omówienie wyników nauczania, proponowane oceny za I semestr

Szkolenie RP

26.01.2016

godz. 15.00

Klasyfikacja semestralna

17.03.2016

godz.15.00

Omówienie procedur egzaminu gimnazjalnego

Szkolenie RP

15.04.2016

godz. 15.00

Omówienie wyników nauczania. Organizacja egzaminu gimnazjalnego

23.05.2016

godz.15.00

Omówienie wyników nauczania, proponowane oceny za rok szkolny 

 

20.06.2016

Godz.15.00

Posiedzenie klasyfikacyjne

Sierpień 2016

Podsumowanie pracy szkoły

Cały rok

W miarę potrzeb zebrania zwołane przez dyrektora lub RP