Przydział dodatkowych zajęć dla nauczycieli

na rok szkolny 2015/2016


L.p.

Rodzaj przydzielonego zadania

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Samorząd Uczniowski

Joanna  Dutkiewicz

 

 

2.

Koordynator pomocy pp,

Ewa Nowak

 

 

3.

Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość

Ewa Nowak

 

4.

Zespół wychowawczy

Joanna Zielińska

 

5

 

Zespół przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

Izabela Gorzycka

 

6.

Zespół przedmiotów humanistycznych

Małgorzata Kacperska

 

7.

 

Zespół języków obcych

Edyta Wernikiewicz

 

8.

Zespół wychowania fizycznego

Rafał Dutkiewicz

 

9.

 

Zespół do spraw integracji

Anna Kozak

 

 

Zespół do spraw promocji szkoły

Izabela Jeznach

 

 

Zespoły klasowe

 

 

10.

Obrona cywilna

Piotr Kozicki

 

11.

Szkolny wolontariat

Teresa Utkowska.

 

12.

Klub europejski

Małgorzata Pikalska

 

13

Kronika szkoły

Marzena Rożniak/ Anna Sadkowska

 

14

Kronika foto

Izabela Gorzycka

 

15.

Strona www

 

B. Marczak

 

16.

Niebieskie Karty

Agnieszka Wiśniewska

 

17.

Koordynator działań ekologicznych

Agnieszka Wiśniewska

 

18

Harcerze

Ewa Nowak

 

19.

Świetlica

Monika Szumlicka

 

21.

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

Monika Szumlicka

 

24

E-dziennik

Aneta Wiktorzak

 

Dodatkowe informacje