Przywrócić Jadwigę

 

Na początku grupa uczniów Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi zapozna się z postacią Nakwaskiej oraz jej kręgiem rodzinnym, a następnie przygotuje mobilną wystawę na ten temat. Będzie ona prezentowana w kolejnych miesiącach w szkołach oraz instytucjach kultury powiatu płockiego.

       Równolegle planuje się przygotowanie oraz zawieszenie tablicy epitafijnej poświęconej Jadwidze Nakwaskiej w kościele pod wezwaniem św. Klemensa w Kępie Polskiej, w którym została pochowana. 

        Podsumowaniem całego projektu będzie zaplanowana na czerwiec uroczystość. Rozpocznie się ona Mszą św., po której nastąpi wyświęcenie tablicy upamiętniającej Jadwigę Korwin – Szymanowską. Dalsza część uroczystości odbędzie się w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi. Planowana jest konferencja poświęcona Nakwaskim oraz ziemianom mazowieckim. Materiały z niej zostaną wydane w formie biuletynu. Zaprezentowana zostanie również przygotowana przez uczniów gimnazjum wystawa. W zamyśle organizatorów, uroczystość ta zwieńczy upamiętniające działania.

Projekt realizowany jest przez Fundację Zielony Promień przy współpracy Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi. Wsparcia finansowego udziela Fundacja Banku Zachodniego WBK w ramach konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Zadanie jest realizowane pod honorowym patronatem Starosty Płockiego Pana Mariusza Bieńka.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje