Targi Edukacji i Pracy 2018

Patronat honorowy nad Targami obieli: Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska i Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek. Targi były skierowane do uczniów gimnazjum i szkół podstawowych z terenu gminy Mała Wieś jak i gmin sąsiadujących. Imprezę swoją osobą zaszczycili: Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Marcin Pieniak- Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Anna Joachimiak – Radna Powiatu Płockiego, Dariusz Boszko- zastępca Dyrektora PUP w Płocku, Mariola Piasecka- po komendanta Huwca 7-11 OHP w Płocku, Włodzimierz Jeznach – Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś, Sekretarz Gminy Mała Wieś Jadwiga Nowatkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Joanna Misiakowska , Dyrektor PUL Paweł Kaczyński, Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska, Jolanta Łukasiak Malicka Prezes Vistula Bank Odział Wyszogród, Prezes Banku Spółdzielczego w Małej Wsi Anna Jóźwiak oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu gminy Mała Wieś: Kalina Cybulska-Filińska, Elżbieta Witkowska oraz Iwona Sobótko wraz z uczniami klas VII i uczniowie z terenu Miasta i Gminy Wyszogród wraz z opiekunami. Na Targi przybyło 14 szkół ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu płockiego, które zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną. Były to następujące placówki: 1.Zespół Szkół Budowlanych w Płocku 2.Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie 3.Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku 4.Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej 5.Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich w Płocku 6.Zespół Szkół Technicznych „Siedemdziesiątka” w Płocku 7.Technikum Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 8.I LO PUL w Płocku 9.I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku 10.Zespół Szkół Zawodowych im. M Skłodowskiej – Curie w Płocku 11.Zespół Szkół Technicznych w Płocku 12.Państwowa Szkoła Muzyczna w Płocku 13.Zespół Szkół Medycznych Płock 14.Centrum Edukacji Grupa Orlen Instytucje prezentujące się na Targach : Ochotnicze Hufce Pracy z Płocka, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Miejska Komenda Policji w Płocku, Vistula Bank Spółdzielczy Odział Wyszogród, Firma Avon, POL- SKONE. W imprezie uczestniczyło ok. 300 uczniów gimnazjum, szkół podstawowych i zainteresowani rodzice. Na tegorocznych Targach Pracy i Edukacji już po raz 12 można było znaleźć informacje o kierunkach kształcenia, warunkach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i możliwościach podjęcia pracy. Była to także okazja do zapoznania się z wymaganiami lokalnego rynku pracy. Pomocą w tym zakresie służyli doradcy zawodowi z Ochotniczych Hufców Pracy i Centrum Edukacji i Pracy w Płocku, a także przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy. Targi uświetnił występ BIG BAND ze szkoły muzycznej w Płocku pod kierownictwem Krzysztofa Kralki. Można też było skorzystać z porad profesjonalnej kosmetyczki AVON i zapoznać się z ofertą firmy. Vistula Bank Spółdzielczy Odział Wyszogród przedstawił swoją ofertę skierowaną do młodzieży. Zaproponował bezpłatne „Konto dla Młodych”, to niewątpliwie dobry początek dla rozpoczynających nowy etap życia. W czasie targów został rozstrzygnięty konkurs i wręczone nagrody. Konkurs przeprowadzony został w 3 kategoriach: dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy „Mój wymarzony zawód”, dla uczniów klas IV-VI „Drzewo genealogiczne- zawody w mojej rodzinie”, dla uczniów klas VII i gimnazjalistów „Ginące zawody w obiektywie”. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznać się z ofertami edukacyjnymi szkół oraz poznać wymagania lokalnego rynku pracy i uzyskać informacje o planowanych zawodach. Targi to przede wszystkim pomoc dla młodzieży stojącej przed koniecznością dokonania wyborów szkół, ich rodziców, ale to również możliwość weryfikacji przez szkoły ponadgimnazjalne swoich ofert edukacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Udział w Targach był nieodpłatny a fundusze na Targi pochodziły z Urzędu Gminy w Małej Wsi i Rady Rodziców z Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi, oraz pozyskanych sponsorów

 

 

 

Dodatkowe informacje