Rada Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców

 

przewodnicząca: Grażyna Kurzyńska

wiceprzewodnicząca: Alicja Białecka

skarbnik: Iwona Domańska

sekretarz: Katarzyna Szparadowska

Dodatkowe informacje