Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca - Agnieszka Grzelak
Zastępca Przewodniczącej - Agnieszka Frankowska
Sekretarz/Skarbnik - Wioletta Kolasa

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Barbara Łaszewska
Zastępca Przewodniczącej - Małgorzata Ozimkowska
Sekretarz - Agnieszka Boszko

Dodatkowe informacje