REKRUTACJA 2015/2016

Podanie  do pobrania

Zgodnie z  zarządzeniem nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty  z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016  składanie podań  o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum dokonuje się: od 8 kwietnia do 8 maja 2015 roku.

Do 1 lipca 2015r. – do godziny 15.00 składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego przez kandydatów.

Wszyscy kandydaci do klasy pierwszej składają następujące dokumenty:

1.      podanie

2.      oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

3.      oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

4.      kartę zdrowia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum – 3 lipca 2015 r. od godziny 14.00

Dodatkowe informacje